För stora byggprojekt använder man bäst stålkonstruktioner som garanterar lång livslängd. Men stål kan också användas till utsmyckande detaljer på hus.

I moderna byggprojekt används ofta stålprofiler för det primära bärverket. Stålet ger stabilitet, hållbarhet och flexibilitet. Det kan handla om att man behöver bygga nytt, bygga till eller bygga om. Stålkonstruktioner kan också användas för att förstärka gamla byggnader. De kan även utgöra grunden till galler, balkongräcken och andra estetiska komponenter på en byggnad.

Stål är ett utmärkt material ur många perspektiv. Det klarar krafterna från byggnader i stora dimensioner. Det kan bearbetas till små detaljer. Det är tåligt för väder och vind. Genom sin sammansättning kan det anpassas till de flesta behov. Stål kan också samverka med andra material som trä, aluminium eller betong. I samverkan ger dessa material oanade möjligheter.

Stålkonstruktioner är det naturliga valet

Järnet som stål tillverkas från är ett material som finns i överflöd. I Sverige har man sedan långa tider varit mästare på att utvinna järn. Av detta framställs sedan stål av många olika kvaliteter. Genom att använda konstruktioner i stål bidrar man till att vidmakthålla en lång tradition hos ett stolt folk.

Vid tillverkning av stålkonstruktioner behöver konstruktören ofta ta hänsyn till budget, tidspress och kvalitet. Med lång erfarenhet från branschen är det dock inga problem att leva upp till ofta motstridiga krav. När stålkonstruktioner utförs av certifierade svetsare kan man också vara säker på att resultatet blir utmärkt. Byggnaden kommer att stå i många generationer framöver.

7 Jun 2022