Med ett stomsystem garanteras kostnadseffektiva lösningar för hållfasta byggnader. Tillverkning av stomsystem sker i moduler som sedan monteras samman på plats.

Med ett stomsystem kan du få en kostnadseffektiv och hållfast konstruktion. Ett sådant stomsystem kan ge grunden till stora byggnader som fabriker, parkeringshus, lagerlokaler eller skolor. Även för ombyggnationer kan stomsystem vara bra eftersom också små balkar kan användas. Det behövs alltså inte mycket plats för att tillfoga nya delar till en äldre byggnad.

Tack vare att stomsystem kan tillverkas i moduler så säkerställs också smidig leverans till bygget. Modulerna sätts ihop i verkstad och fraktas sedan dit där de ska monteras samman. Ett skickligt arbetslag utför arbetet på plats. De är vana att samarbeta och styrs av en erfaren förman. Det ger en effektiv lösning för byggnationen och resultatet hamnar snabbt på plats.

Stomsystem består av både vertikala och horisontella delar

De vertikala konstruktionerna i ett stomsystem kan till exempel vara väggar och pelare. De horisontella delarna är balkar och bjälklag. Ofta används så kallade samverkansbalkar. De samverkar med andra material såsom betong. Under samverkansbalkar behöver man ofta lägga en brandisolering. Numera finns det dock lösningar där detta är integrerat.

Alla delar i ett stomsystem kan fås certifierade och med CE-märkt stål. Det borgar för hög kvalitet och minskar risken för problem med konstruktioner. I kontrollerna ställs mycket höga krav på dimensionering, konstruktion och utförande. Det är bland annat därför som du alltid kan känna dig trygg när du väljer att bygga med stomsystem. Läs mer om stomsystem på denna sajt: connector.nu

1 Jun 2022