Det finns några intressanta siffror att luta sig mot då det kommer till hemmabyggare i allmänhet och de som ger sig på badrum och kök i synnerhet. Enligt ett examensarbete från KTH av Lovisa Hjalmarsson och Ayna Aydogdyeva från 2015 så sker det nämligen ungefär 100.000 olika vattenskador per år i Sverige och kostnaden för att korrigera dessa uppgår till en svindlande siffra om sex miljarder kronor. Vart vill vi komma med detta?

Jo, att många av dessa vattenskador skulle ha kunnat undvikas om privatpersoner tog professioenll hjälp med sin VVS snarare än att på egen hand sköta installationer av sin tvättmaskin, sin diskmaskin eller där man drar sitt eget vatten. Naturligtvis ås finns det andra orsaker också – men att det till mångt och mycket handlar om ren okunskap vid olika renoveringar kan man inte helt negligera. Det intressanta med siffrorna ovan är att de för första gången visar på ett trendbrott gällande vattenskador och att köket numera är det område som drabbas i en större utsträckning.

Tidigare var badrummet det område där vattenskador var vanligast – detta stärks även av statistik från Vattenskadecentrums årliga rapport. Vilka typ av skador handlar det så om primärt då man talar om vattenskador och där en privatperson i exempelvis lund struntat i att anlita professionell hjälp vid en köksrenovering?

Jo, det finns vissa vanliga misstag som görs och om vi sätter upp de tre vanligaste områdena där en vattenskada sker i samband med en köksrenovering så ser de ut enligt följande:

  • Rör – 30%
  • Diskmaskin – 25 %
  • Fog/lister – 19%

Anlita en rörmokare i Lund

Står du inför en köksrenovering så är det således troligt att en vattenskada – om en sådan kommer – dyker upp vid något av dessa moment. Vi har ett råd här: Gäller det VVS så bör du ta hjälp. På samma sätt som du gör då det kommer till elektricitet och där du anlitar en elektriker. Det är inte olagligt att dra vatten och det är inte olagligt att sätta kakel- och klinkers – men varför chansa?

En köksrenovering kräver kunskap och ska du göra en sådan – i Lund eller någon annanstans – så är det bara att ringa efter exempelvis en rörmokare eller någon annna kunnig inom VVS. Det kostar inte så mycket – du har dessutom rot-avdraget att använda – och du säkerställer genom detta också ren kvalitet.

Kort sagt; du vill inte att ditt hus ska bli ett av av de 100.000 som årligen drabbas av en vattenskada och du vill helst stå utanför att bidra till den enorma summa av sex miljarder vi nämnde ovan. Det finns, kort och gott, roligare saker att lägga pengarna på.

Mer läsning om VVS: http://www.vvslund.biz/.

 

25 Nov 2016