En tätningslist till fönster är bra på flera olika sätt eftersom den håller ute kyla och drag, stoppar onödig smuts och damm och den hjälper till att hindrar störande ljud från att tränga in.

En god inomhusmiljö är viktig för välbefinnande och hälsa. Drag från fönster och störande ljud utifrån kan vara påfrestande. Under vår och sommar kan det dessutom vara problem med pollen som yr runt i luften som är så små att de tar sig in överallt.

Det finns väldigt enkla sätt att förebygga sådana problem. Om man ser över sina fönster ordentligt när man tvättar dem så syns det tydligt om tätningslisten är i gott skick. Tätningslister kan bli slitna och gamla och då behöver de bytas ut.

Listerna ser till att kyla och drag inte kommer in. De hindrar dessutom damm och pollen från att krypa in i fönstrets springor. En bra tätningslist till fönster är därför ett väldigt enkelt sätt att skapa goda förutsättningar för en bra inomhusmiljö.

Tätningslister till fönster finns i olika färger och olika storlekar

I nybyggda hus är det en självklarhet att sätta tätningslist på alla fönster och det är ett billigt sätt att hålla uppvärmningskostnaderna nere. I äldre hus med gamla fönster som inte sluter lika tätt som de moderna är det ännu viktigare.

Man behöver fräscha och spänstiga lister och om de suttit där länge så kan de ha blivit utslitna eller skadade. Då är det lätt att byta ut mot nya och få en bra inomhusmiljö med lägre uppvärmningskostnader.

13 Jan 2022