Pålning är något som utförs när det ska uppföras en byggnad. Ett sådant arbete görs oavsett om det rör sig om moränjord eller om det är en stadig berggrund.

Inget bygge kan utföras utan att man sätter fast det i marken på något sätt. Pålning är därför ett måste vid byggnationer. Du kanske har gått förbi ett bygge och hört att det är ett förskräckligt oväsen. Monotona dunkar som skär genom märg och ben. Då kan det vara pålning på gång.

Att påla innebär alltså att du utför en slags förstärkning av den mark där det ska stå en byggnad av något slag. Istället för att bottenplattan på byggnaden vilar mot jorden kommer den alltså att ha sin förankring på ett berg eller något annat som kan liknas vid en fast botten.

Pålning är djupt grundläggande och tryggar ett boende

Att utföra en markförstärkning kallas för att det görs en djupgrundläggning. Det betyder att en maskin slår ner ett stort stålrör i marken. Då håller man på tills dess att man har nått ända ner till fast grund. Plattan på byggnaden kommer på så sätt att vila på den förstärkning som är gjord.

Säkrare än så här kan det knappast bli. Med dagens teknik är det pålning som gäller för att hålla en byggnad på plats. Det är något som gör att det känns tryggt för alla brandmän, som annars skulle få mycket att göra när husen rasar in. Men även för byggnadens alla besökare eller boende. Läs vidare om pålning här: pålning.nu

8 Aug 2022