Varför använder vi betong? Att använda sig av cement, och betong är inte någon modern uppfinning, ifall det nu var någon som trodde det. Så länge människan har varit fast bosatt, och inte varit nomader, har vi använt oss av vatten och sand för att tillverka krukor, tallrikar – och hus. Vi har murat med sand och vatten i olika former. Man har hittar lämningar ända sedan Romarriket, då man använde sig av ett slags tidig betong som fungerade som bindemedel av bränd kalk, kiselsyra, krossat tegel och vulkanaska. Detta material använde man i byggnader, akvedukter, amfiteatrar, hamnar och dammar. Efter Romarrikets fall, glömde man byggnadskunskapen om betongen, men den dök upp igen under medeltiden och man byggde Vitruvius kloster med betong i Schweiz. Efter det spred sig sättet att bygga med betong i Europa. I Sverige ser vi första huset som byggdes med cement 1834 och den första cementfabriken  uppfördes 1871 i Sverige. 

Betong ett utmärkt byggmaterial

Varför man använder betongen så mycket när man bygger hus, har mycket att göra med att gjutbetongen är ett utmärkt material att använda, både som bärande stomme och när man vill bygga en yta mer puts. Betongen har fördelarna att den inte riskerar att drabbas av fukt, mögel, att det blir värmetrögt och brandsäkert. Betongen brukar inte drabbas av insekter och skadedjur. Det är heller inte särskilt brandfarligt, och kräver inte särskilt stor underhållning. Den påverkas heller inte av väderförändringar som andra byggmaterial kan drabbas av. Betong har en lång hållbarhet. Ska man till exempel bygga hus som värmer sig själva är betong det material de måste byggas av. Det går också alldeles utmärkt att återanvända betongen. Först krossar man den, sedan går den att formas på nytt till nya betongprojekt. Betong innehåller till 80 procent sand och sten och vatten, cement som är gjort på krossad kalksten.

Ska du bygga hus?

Det finns en hel del fördelar som betongen för med sig när man bygger hus, broar, hamnar och vägar. När du bygger ett hus bygger du alltid grunden först, sedan stommen, väggar, golv och sist tak. Funderar du på att bygga hus, kommer vi med några bra tips inför husbygget.

Det första du måste göra, stavas planering. Hur mycket får det nya huset kosta? Vad har du för tidsplan? Hur ska huset se ut? Var ska huset stå? Har du svaren på dessa frågor kan du sedan starta ditt husbygge.

1. Bygga ett modulhus

Här är både kostnaden och tidsramen viktig. Bygger du helt och hållet från grunden själv, kommer det att ta längre tid. Bygger du med ett modulhus går det väldigt snabbt från ingenting till ett färdigt hus. Väljer du att bygga ett modulhus, kommer huset mer eller färdigt till dig. Tillverkaren kan bygga färdigt huset åt dig och du får en nyckel så att du kan flytta in. De tar ansvar från grund till taknock. Du behöver inte bli indragen i bygget alls, om det inte är så att du önskar det.

2. Totalentreprenör 

Bygger du själv tar du ansvar för bygget. Här kan du överlåta ansvaret på en totalentreprenör. Du håller kontakten med firman som tar på sig ansvaret för att bygga huset. De själva ser till att betongen gjuts på rätt sätt, att elektriker drar elen och VVS-montör ansvarar för alla rördragningar.

3. Bygga själv från grunden

Du ansvarar för alla olika hantverkare. Om du inte vill anlita en totalentreprenör som tar helhetsansvar för bygget av ditt hus, kan du själv välja att anlita olika hantverkare för alla olika delar; ett företag som kommer och gjuter betongen, en annan som bygger reglar, stommar och alla snickerier, en elektriker och VVS-montör och så vidare.

Anlita företag som hanterar betongen

Oavsett hur du väljer att göra, är det bra att veta att när det kommer till betong och gjutning av detta, bör du anlita ett företag som är experter inom betong och som kan och vet hur den fungerar och vad som behöver till för att få den såsom du önskar. Ibland vet man heller inte vad den kan användas till, och då är det bra att få veta det av dem som är kunniga inom betonggjutning. Den allra senaste betongen behöver ingen vibrering, utan har en annan konstruktion som lägger sig självt i alla vrår och fyller ut alla tomrum. Betongen har en hel del olika egenskaper som kan utnyttjas till olika saker. Därför är det viktigt att anlita hantverkare som kan hantera den på rätt sätt och utnyttja betongen för de behov som du har i ditt bygge. Läs mer här om betonggjutning.

10 Mar 2018