Vid större renoveringar, tillbyggnationer eller nybyggnationer behövs ofta ett bygglov. När du gör en budget över ett större projekt bör du alltså inte enbart se på vad snickareren erbjuder för pris. Även om snickare kan erbjuda totalentreprenad och därmed hantera hela bygget så är bygglovskostnaden något som tillkommer. I vissa fall kan snickarna hjälpa till med att utforma bygglovsansökan men detta kan variera mellan olika företag. På Tyresö kommuns hemsida finns en undersida med just titeln ”Vad kostar ett bygglov?”. Där tar de upp att det är flera olika faktorer som avgör priset. Bland annat vad det är för byggnation och var den är belägen. 

Det är kommunfullmäktige i Tyresö som fastslagit nivåerna och kommunen är tydliga med att kostnad inte bara uppkommer vid bygglovsansökan utan även vid andra tillfällen. Exempelvis kan de ta extra betalt vid ”kompletteringsutskick”. Med det menas att ansökan inte vara komplett när den kom in till Tyresö kommunförvaltning. Det som krävs är ”fackmannamässigt utförda bygglovshandlingar”. 

När en snickare anlitas önskas ofta tydliga ritningar på hur man tänkt sig att bygget ska bli. Att göra korrekta bygglovshandlingar fyller därmed dubbla funktioner då det även blir lättare för snickaren att följa dessa och skapa ett så gott resultat som möjligt. Det går även att be snickaren om hjälp både gällande idéer och struktur samt utförandet av bygglovet. 

Onlinerabatt

Om ansökan om bygglov sker på nätet ges 10% rabatt men maximalt 1000kr. Blir kostnaden över 10 000 kr kommer alltså bara 1000 kr att dras i rabatt. 

Exempel på olika kostnader

Återkallad ansökan – Med en återkallad ansökan menas att man avbryter processen och drar tillbaka ansökan. I vissa fall kan man behöva betala en viss avgift. Snittavgiften i Tyresö var år 2017 på 1 113kr. Det kan exempelvis handla om att snickaren blev sjuk, att ekonomiska förutsättningarna ändrats drastiskt eller man helt enkelt ångrat sig av andra skäl. 

Avvisad ansökan – Med det menas en ansökan som inte blivit godkänd. Man får ändå betala en viss summa. Snittpriset vara 1558kr. 

Mur eller plank vid enbostadshus – Om bygglov behövs eller inte beror i detta fall på höjden på muren eller planket. De flesta snickare och murare vet gällande gränsnivåer men kom ihåg att det även kan skilja mellan olika kommuner. Ta därför för vana att kontakta kommunen och dubbelkolla.

Fasadändring - Vid mindre fasadändringar är priset ca 2 200 kr och vid större fasadändringar ungefär det dubbla. 

För mer info läs: www.snickaretyresö.se eller gå in på Tyresö kommuns hemsida eller ring kommunens växel för att bli kopplad till rätt personal. 

12 Jan 2018