I vissa situationer kan mark och grund ställa till problem. I samband med att exempelvis infrastruktur - järnväg, tunnlar, motorvägar - ska byggas så krävs åtgärder innan projektet kan påbörjas. Samma sak kan gälla för dig som privatperson. Ska du exempelvis bygga på din tomt och förbereda genom ett gediget arbete med grunden så kan det finnas saker under jord som man måste ta bort. 

Handlar det om berggrunden så blir sprängning det första alternativet som dyker upp, men är det verkligen det bästa? Det beror helt på hur det närliggande området ser ut. Rätt hanterat så är sprängning ett synnerligen effektivt - och välbeprövat - sätt att ta bort större sten och berg med. Handlar det emellertid om en tomt som står nära andra hus - då handlar det om ett delikat projekt där riskerna ofta är för stora. Där blir en vajersågning ett bättre alternativ. 

Vajersågning som metod är tryggare sett till att man kan manövrera sig fram även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Dagens klingor - som ofta är av diamant - kan även ta sig genom alla typer av bergarter och detta dessutom på ett effektivt sätt. 

Vajersågning ger god effekt till låga priser 

Tekniken vid vajersågning kan variera och antingen vara cirkulär sågning eller rak sådan - men oavsett vilket metod som väljs så handlar det om en trygg och säker process där vare sig risken för ras eller vibrationer finns. Just vibrationer är annars den stora risken med sprängning.

 Inte sällan så kan grunden - och fönstren - hos närliggande hus ta stor skada i samband med att sprängning sker. Baserat på allt detta så är alternativet i form av vajersågning både tryggare, säkrare och mer kostnadseffektivt. Med ett kunnigt företag kan en vajersågning genomföras på ett både effektivt och prisvärt sätt - och detta oavsett om det handlar om ett arbete hos dig som privatperson eller om större infrastrukturer. 

8 Jun 2024