Hur står det till med ventilationen i de byggnader du vistas i? Misstänker du att din byggnad behöver bättre ventilation? Letar du efter någon som klarar av att förbättra din ventilation?

Att ha en byggnad med dålig ventilation kan bara leda till ett sämre liv. Både för huset eller byggnaden i sig, och för dem som vistas inne i byggnaden eller bor i huset. Det är lätt att det bildas allergier hos dem som bor i ett hus med dålig ventilation. Varför tillåta något sådant att hända när det är så enkelt att åtgärda. Idag finns det speciella företag som i princip bara sysslar med att förbättra ventilation i byggnader. Fram för bra och säker ventilation i alla hus och hyresfastigheter.

Känsligt med fukt i alla byggnader

Förr i tiden byggdes det mycket bostäder och andra byggnader där man använde sig av så kallat självdrag. Det var också vanligt att isoleringen inte var den bästa och det kunde rentav dra kallt inne i huset. För att åtgärda detta började man bygga mer täta hus och isolerade så mycket det gick överallt. Det innebar tyvärr att man skapade ett annat problem som dök upp långt efteråt. Att det är dålig ventilation i en alltför tät byggnad har man förstått är ett bekymmer. Efter en lång tid med dålig ventilation kan det bildas både fukt och mögel i byggnaden. Det i sin tur orsakar stor skada på materien men det skapar även ohälsa för dem som bor eller vistas i byggnaden. Läs mer om ventilation på denna sida: ventilationstockholm.nu 

18 Jun 2021