Att riva en vägg, eller ett hus kräver sina maskiner. Det är sällan man har tillgång till sådana själv. Dessutom är det ganska farligt att göra det på egen hand. Till det krävs att man har utrustning som riktiga byggjobbarskor, hjälm, handskar och ibland rep för höga höjder. Det är också sällan man har en maskin med en tung rivningskula av järn, vilket man sällan har numera, men de finns. I övrigt behöver man ha riktiga sågar, som en vajersåg och redskap för att kapa av elkablar med mera. 

Farligt damm kan komma när man river

Vid en rivning kan det damma olika farliga sorters damm som kan vara hälsovådliga att inhalera. Då behöver du rätt sorts skydd som hindrar farliga partiklar att komma in i din kropp.

Behöver du rivningslov?

Ska du riva ett helt hus behöver du också ett rivningslov om ditt hus befinner sig inom ett detaljplanerat område. Vid en rivning kan man också riva upp PCB, asbest och annat farligt material. Ibland kan man till och med behöva explosivt material för att få till den sorts rivning man behöver. Allt beror på vad det är som ska rivas.

Varför inte anlita ett riktigt rivningsföretag?

Då kan det vara läge att ta kontakt med ett rivningsföretag. Bor man i Stockholm är det lättare än på andra ställen i Sverige att få tag i ett rivningsföretag som kan ta på sig att riva hela hus. De har nödvändig utrustning och redskap för arbetet. De vet hur man ska gå till väga för att inte förstöra annat i onödan, något som kanske är lätt hänt om man inte vet hur man egentligen ska gå till väga.

Sedan huset är ordentligt rivet, måste material forslas bort och hamna på rätt avstjälpningsplats. Ett rivningsföretag tar hand om allt det där. De kan också se till att det inte yr upp en massa farligt material vid en rivning. Ibland kan man behöva göra en besiktning innan man river, i vart fall behöver man planera rivningen så att den går till på rätt sätt. En amatör kan förstöra istället för att riva på rätt sätt. Det är inte bara den egna hälsan som då står på spel, även omgivningens hälsa kan riskeras vid fel hantering.

Efter rivning är det roliga jobbet kvar

Efter att allt rivet material har forslats bort är det bara att bygga upp på nytt – vilket ofta är den roligare delen av bygget. Men se till att anlita hantverkare som river på rätt sätt och som inte riskerar egen eller andras hälsa.

29 Jan 2018