Att måla om fasaden i en ny, snygg färg är inget man gör utan eftertanke. Fasadmålning i Stockholm kan nämligen kräva ett snyggt och prydligt bygglov.

Det händer att boende tröttnar på färgen på deras hus, att de snabbt och enkelt vill byta ut en brunmålad fasad till skinande vitt eller himmelsblått. Ofta är det dock olagligt att ändra husets utseende hur som helst. För att få göra en fasadmålning i Stockholm som ändrar fasadens färg krävs det oftast bygglov.

Ligger huset inom ett område med detaljplan ska det alltid finnas bygglov ifall man vill måla om fasaden i Stockholm. I detaljplanen står det dessutom ofta vilka kulörer som är tillåtna att välja mellan. Det går sällan att välja helt fritt när det kommer till att byta färg på fasaden, utan den valda färgen ska gå i linje med övrig bebyggelse.

Så bör du tänka kring en fasadmålning

Ett bygglov är inte helt gratis. Ofta handlar det om ett par tusen kronor för att få bygglov när man ska göra en fasadmålning i Stockholm och samtidigt byta färg på huset. Det gäller därför att tänka till innan du startar upp detta projekt. Färgen du väljer bör vara en färg du verkligen gillar.

Behovet av bygglov i kombination med den stora kostnad som är förknippad med att måla om fasaden i Stockholm gör att många tänker till en extra gång innan de väljer att måla om. Vissa väljer till och med att lägga ner projektet och lära sig uppskatta originalfärgen på huset.

11 Aug 2023